Algemeen

Al meer dan 35 jaar toeren wij samen over de wegen.

Onze vereniging is opgericht op 26 mei 1982 onder de naam RTC Fokker en is op 1 januari 1996 overgegaan in RTC Hoofddorp. Wij zijn een club met enthousiaste fietsers die ervan houden om in groepsverband toertochten te rijden.

Als uitvalsbasis gebruiken wij het clubgebouw van s.v. Lotus in Hoofddorp. Maar ondanks dat we vanuit de Haarlemmermeer vertrekken, zijn wij met onze routes actief in het gebied tussen de duinen, heide en bossen.

Doel

RTC Hoofddorp stelt zich ten doel het bevorderen van de fietssport in de meest ruime zin van het woord. Onder fietssport wordt verstaan het recreatieve en prestatieve gebruik van de fiets, met dien verstande, dat bij het gebruik van de fiets de snelheid zich dient te verhouden met het gestelde in de wegenverkeerswetgeving en het plaatselijk karakter. Uiteindelijk komt het hierop neer dat RTC Hoofddorp iedereen de gelegenheid wil bieden om zich, ongeacht de snelheid, op een fiets te kunnen ontspannen. De een met een groep, de ander met z’n gezin of anders individueel.

NTFU

Om onze doelstelling kracht bij te zetten is RTC Hoofddorp aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) onder nummer 107020. Leden van RTC Hoofddorp worden, tenzij zij reeds aantoonbaar lid zijn van een andere fietsvereniging, daarom ook lid van de NTFU. Inbegrepen bij het lidmaatschap van de NTFU zijn onder meer een fietsschadeverzekering en het blad Fietssport Magazine. Met de NTFU ledenpas kan veelal tegen korting worden deelgenomen aan verschillende toertochten.

Wat biedt RTC Hoofddorp in het fietsseizoen.

Ons fietsseizoen loopt van eind februari / begin maart tot eind oktober. Wij organiseren iedere week een clubrit voor onze leden waarvan de afstand varieert van 50 tot en met specials van 215 kilometer. We vertrekken iedere clubrit in twee (snelheids-)groepen. Daarnaast wordt er door de RTC vrouwengroep om de week gereden.
De routes zijn niet gepijld, maar beschikbaar op GPS, via GPSies.

Wat biedt RTC Hoofddorp buiten het fietsseizoen.

Voor de overwinteraars worden diverse activiteiten georganiseerd om bijvoorbeeld de conditie op peil te houden of de kennis over het fietsen en de fiets te vergroten. Het is elk jaar een wisselend programma. Een en ander wordt aangekondigd via TeamApp (via het deel alleen toegankelijk voor leden) en in ons clubblad.

RTC vrouwen.

Sinds 2018 hebben wij een aparte vrouwengroep binnen onze vereniging. Een gezellige groep die om de week een tocht rijdt variërend van 50 tot circa 80 kilometer. Uitgebreidere info vindt u hier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.