Aanmeldformulier

Vul onderstaand formulier in om lid te worden van RTC Hoofddorp.
Uitleg over onder andere de verschillende lid-types en kosten staan op de pagina ‘Lidmaatschap‘.


AANMELDFORMULIER

Ik word lid van RTC Hoofddorp

Hiermee verklaar ik, dat ik als lid van de Rijwieltoerclub Hoofddorp:

  1. mij zal houden aan de Statuten, Huishoudelijk reglement en het Clubcompetitie en fietsen voor wereldbollen reglement, alle genomen besluiten zal respecteren en zal meewerken aan een goede uitvoering

  2. het doel van de vereniging zal helpen bevorderen
  3. alle financiële verplichtingen jegens de vereniging zal nakomen

Kosten lidmaatschap

De actuele bedragen voor het lidmaatschap van RTC Hoofddorp staan op de pagina ‘Lidmaatschap‘. De éénmalige inschrijfkosten zijn € 5,00.
Het lidmaatschap van de RTC Hoofddorp heeft een looptijd van 1 (één) jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, behalve indien uiterlijk vóór 1 november van het lopende jaar schriftelijk is opgezegd.

Machtiging

Hierbij verleen ik, tot wederopzegging, machtiging aan Rijwieltoerclub Hoofddorp om de jaarlijkse contributie omstreeks half januari van bovengenoemde IBAN bankrekeningnummer af te schrijven naar NL21 RABO 0155 5518 84 ten name van Rijwieltoerclub H’Dorp te Hoofddorp.

Vrijwilligers
RTC Hoofddorp is een vereniging die niet zonder vrijwilligers kan. Daarom vragen wij een ieder een bijdrage hierin te leveren.

Disclaimer

Door lid te worden van onze vereniging geeft u aan dat u kennis hebt genomen van ons privacy beleid zoals gepubliceerd op onze website en in te stemmen met het gebruik van gemaakte foto’s van fietsevenementen door de vereniging.